Les: Vil styrke Inn på tunet og selge erfaringer

IMG_3254 - Kopi

Ingunn Sigstad Moen og Jon Karlsen har etablert nytt selskap som skal styrke Inn på tunet-tjenester, samt selge Inn på tunet-kompetanse.

Jon Karlsen, Ingrid Lekve og Ingunn Sigstad Moen ønsker å samarbeide om salg av Inn på tunet-tjenester, samt å selge sine erfaringer på feltet til kommune-Norge.

Lang erfaring

Ingunn Sigstad Moen har drevet Løten kommunes aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens siden 2004. Ingrid Lekve og Jon Karlsen på Rustadstuen og Mattisrud i Løten har mange års med erfaringer med Inn på tunet med skole og grønn omsorg innen arbeidstrening og barnevern. De fikk også BU-pris i 2008 for sitt arbeid. Med deres nye selskap Goal – Grønn omsorg Arbeid Læring AS ønsker de å gjøre Inn på tunet-tjenester mer robust gjennom samarbeid mellom flere tilbydere.

– Vi ønsker å styrke Inn på tunet-tilbudet i Hedmark, og det vil vi blant annet gjøre med samarbeid mellom tilbydere. Det gjør tjenestene mindre sårbare og gir et større bredspekter i tilbudet, sier Ingunn Sigstad Moen.

Kvalitetssikring

I tråd med krav om Inn på tunet-godkjenning, så legger også Goal vekt på kvaliteten i tjenestene de skal levere.

– Kvalitet er alfa og omega, dermed har vi etablert et AS og ikke et samvirke, slik at vi selv kan velge våre samarbeidspartnere ut i fra hva vi trenger av kompetanse og kvalitet i bedriften, sier Jon Karlsen.

I tillegg ønsker de å selge sin mangeårige kompetanse innenfor Inn på tunet til andre tilbydere, men ikke minst til ansatte i kommuner og andre etater som trenger bedre kunnskap om feltet.

– Vi ser at kunnskapen om Inn på tunet blant ansatte på landbrukskontorene i mange tilfeller kan være liten. Disse har ansvar for å veilede både tilbydere og kjøpergruppene, og vi ønsker å kunne bidra til å øke kompetansen i kommunene, ikke bare Hedmark, men hele landet, sier Ingunn.

Handlingsplan

De mener at etableringen av det nye selskapet deres er i tråd med Nasjonal Handlingsplan for Inn på tunet som kom fra regjerningen i fjor høst, og som oppfordrer til formaliserte tilbydersamarbeid.

– Ja, våre tanker er et svar på det som står i handlingsplanen, og nå er vi spent på hva den nye regjeringa mener med Inn på tunet, avslutter Ingunn og Jon.  

Ingunn Sigstad Moen har tidligere vært engasjert i Inn på tunet-arbeid hos Matmerk, dette arbeidet videreføres nå av Jon Karlsen.

Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen, prosjektleder nettverket Inn på tunet Hedmark

Reklamer