Les: Fortsatt fokus på Inn på tunet i Hedmark

Fylkesmannen i Hedmark og Innovasjon Norge i Hedmark viderefører prosjektlederstilling for nettverket.

Fra Fylkesmannens nettside:

Fylkesmannen har innvilget midler til nettverket Inn på tunet Hedmark. Midlene skal brukes til fortsatt aktiv jobbing med  kompetansebygging, nettverk og markedføring av Inn på tunet-tilbudene i Hedmark.

Inn på tunet nettverket Hedmark ble etablert i 2009. Nettverket har ca 35 medlemmer. Formålet er å jobbe med kompetanse, kvalitetssikring, synliggjøring, markedsføring og salg. Nettverket har en prosjektleder ansatt i 40% stilling. Prosjektlederen skal bidra til å bygge opp nettverket og kontakten mellom nettverket og de etater som nettverket/medlemmene av nettverket har eller ønsker kontakt med. Nettverket har det siste året hatt stor fokus på synliggjøring av tilbudene spesielt mot kjøpergruppen. Fylkesmannen ønsker at dette arbeidet skal videreføres frem til 2016. Nettverket har nå fått innvilget bygdeutviklingsmidler til dette arbeidet. Fylkesmannen og Innovasjon Norge samarbeider om prosjektet.

Prosjektleder for nettverket i Hedmark er Anette Strand Sletmoen.

Reklamer