Les: Røne Omsorgsgård fikk BU-pris

BU

Nettverket Inn på tunet Hedmark gratulerer Anne Kirsten Stenberg og Thomas Støa Karset så mye og ønsker lykke til videre!

Røne Omsorgsgård i Stange er tildelt Bygdeutviklingsprisen 2013 i Hedmark.

Røne Omsorgsgård er den tredje Inn på tunet-gården som får prisen. Tidligere har Kausvol gardsbarnehage og Rustadstuen fått prisen. 

Nettverket Inn på tunet Hedmark gratulerer Anne Kirsten Stenberg og Thomas Støa Karset så mye og ønsker lykke til videre!

Her kan du se bildealbum fra prisutdelinga.

Prisbegrunnelse: Styret begrunnet tildelingen med at «dette er brukere som har kjøpt gård i ung alder og som i tillegg til ordinær gårdsdrift tenker nytt og satser på Inn på tunet-virksomhet. De har nå begge heltids arbeidsplasser på gården. Inn på tunet-satsingen er samfunnsnyttig ved at den gir barn og unge i en vanskelig livssituasjon fra nærområdet livsmestring og positive opplevelser. De har også oppnådd gode økonomiske resultater. Alle kriterier for tildeling anses derfor å være tilstede.»

Tale til Røne Omsorgsgård.  Anne Kirsten Stenberg og Thomas Støa Karset fra Stein Enger, landbrukssjef, Hedmarken landbrukskontor

IMG_2922 - Kopi

Anne Kirsten Stenberg og Thomas Støa Karset får gode ord fra Stein Enger, landbrukssjef, Hedmarken landbrukskontor

20. september 2013.

På vegne av Hedmarken landbrukskontor er det hyggelig å kunne gratulere dere med BU-prisen for Hedmark og samtidig ønske lykke til med konkurransen om den nasjonale BU-prisen.

Siden dere kjøpte gården i 2004 har dere helt fra begynnelsen hatt et klart mål om å etablere IPT – tjenester. I tillegg til kornproduksjon og hestehold.

Prosjektet framstår i dag som meget vellykket.  Dere har klart det.

For oss på landbrukskontoret er vi meget godt tilfreds med at BU-prisen går til noen i kommunene Hamar, Stange og Løten.

Sist BU-prisen gikk til Stange var i 2006 da den gikk til Kausvol Gårdsbarnehage.

I  2008 gikk både fylkesprisen og den nasjonale prisen til Jon Karlsen og Ingrid Lekve i Løten for sin satsing på foredling av lam i kombinasjon med allsidig ”Inn på Tunet” virksomhet.

Felles for  Kausvold, Jon Karlsen/Ingrid Lekve og dere er at Inn på Tunet har vært den viktigste delen av aktiviteten  for å skape ny bygdenæring.

Vi er nå i ferd med å avslutte ”INN PÅ TUNET LØFTET” prosjektet for kommunene Hamar, Stange og Løten.   Det nærmer seg sluttrapport og det vil bli interessant  hva som blir førende for det videre arbeidet på dette viktige området etter 1. oktober. Jon Karlsen har vært prosjektleder. Hos oss vil nå Hege Gjengstø Ottinsen overta arbeidet med IPT.

Trygve Slagsvold  Vedum er vel i ferd må å rydde kontoret, men 2. september 2013 kom regjerningen med en ny handlingsplan for IPT som gjelder fram til 2017 og som er utarbeidet etter innspill fra flere departementer og  i samarbeid og i samråd med næringa sjøl, kjøpere av IPT – tjenester og tilbydere.

Her understrekes viktigheten av at kommunene forankrer IPT i kommunens planarbeid.  At kommunen virkelig ønsker å utvide eksisterende tilbud til ulike brukergrupper. At kommunen ser gårdsbrukene som ny læringsarena for brukergrupper som har stort behov for å få gode opplevelser, økt følelse av mestring og dermed bidra til økt livskavlitet. For at vi skal lykkes må vi fortsette arbeidet med  å utvikle bedre kommunikasjon og samarbeid mellom landbruket og de øvrige virksomheter i kommunen samtidig som tilbydere leverer kvalitet.  Vi på landbrukskontoret ønsker å ta del i dette arbeidet.

Igjen gratulerer med bygdeutviklingsprisen  og lykke til videre i utviklingen av Røne nordre.

Reklamer