Les: Ny handlingsplan for Inn på tunet ble lansert i Hedmark

IMG_2873 - Kopi

Fra venstre Inn på tunet-tilbyder på Austvang, Randi Mælum, Merete Furuberg, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag, landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, Brita Skallerud, nestleder Norges Bondelag og Halfdan Mælum, bonde på Austvang i Åsnes kommune.

Handlingsplanen for Inn på tunet 2013 – 2017 ble lagt fram på Inn på tunet-gården Austvang i Åsnes kommune. 

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum la vekt på samhandling mellom ulike departement om Inn på tunet- muligheter for framtida.

Ifølge handlingsplanen 2013-2017 satses det spesielt på: demens, skole og pedagogisk tilbud, og psykisk helse og rusomsorg, med vekt på videreutvikling av arbeidsrettede tilbud, spesielt Grønt arbeid, les handlingsplanen her.

Direktør for Innovasjon Norge Hedmark, Kristin Malonæs, sa at de ønsker å være med å bidra til at Hedmark blir best på Inn på tunet, samt at man ønsker et Arena-program innen Inn på tunet til Hedmark.

IMG_2846 - Kopi

Pårørende Randi Lindal, til venstre står Kristin Malonæs og Mari Pandum fra Innovasjon Norge Hedmark.

Pårørende Randi Lindal fortalte om sine positive opplevelser ved å ha sin mor inne på tunet. Hun mener at moren kunne bo hjemme lenger på grunn av dagaktivitetstilbudet hun var på hos Randi Mælum.

Se bildealbum fra lanseringa her.

Reklamer