Les: Inn på tunet i eldreomsorgen – god økonomi for Løten kommune

2013-08-27 09.51.39 - Kopi

Virksomhetsleder Odd A. Jakobsen

Virksomhetsleder Odd A. Jakobsen presenterte regnestykke for bruk av Inn på tunet-tjenester for eldreomsorgen i Løten kommune under stormøte på Mattisrud, liten tvil om at Inn på tunet er lønnsomt.

Økonomi
• Kjøp av tjenester kr. 350.000,- pr. år.
• 40 % kommunal stilling kr. 144.000,- pr. år.
• Transport av brukere ca. kr. 110.000,- pr år.
• Kommunale utgifter kr. 604.000,- pr. år
• En kommunal plass på vårt sykehjem koster
ifl. Kostra ca. 912.000 pr. år.
• Resultat : utsettelse og avlastning.

Se hele Jakobsens innlegg her: Demens – tiltak lønner seg 27 08 2013

Reklamer