Les: Bedre søvn og mindre antidepressiva av Inn på tunet

269716_339438632825625_1596292585_n - KopiBedre søvn og mindre av antidepressiva var noen av effektene som ble observert etter at sykehjemsboende og hjemmeboende med demens fikk delta i Inn på tunet tilbud.

Les mer i Demens og Alderspsykiatri

Søk tilskudd til etablering av dagaktivitetsplasser:

Tilgangen på dagtilbud for hjemmeboende personer med demens varierer sterkt fra kommune til kommune. Under ti prosent av de som trenger det, får tilbud om dagaktivitetstilbud på landsbasis. SØK TILSKUDD 

Reklamer