Månedlige arkiver: mars 2013

Les: Inn på tunet som tiltak for psykisk syke og rusavhengige

Referat Åpent møte 19.03.13 kl.19.00 på Blæstad. Lene Andreassen Bårdseng var veldig positiv til bruk av IPT. Hun er avd.leder for NAV (rus og psykisk helse). De har gode erfaringer med – som hun kalte det- livreddende plasseringer av tunge rusmisbrukere på gårder.